मिर्गौला क्यानसर स्पानल इन्जुरी भई जिपिको पार्जको लागि भत्ता प्राप्त गर्न दिने निवेनको ढाचा