कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण अध्यवधिक गर्ने सम्बन्धमा (सम्पुर्ण वडा कार्यालयहरु)

Supporting Documents: