सूचना तथा समाचार

कनकाईको सेरोफेरो नामक रेडियो कार्याक्रम

कनकाई मा.वि. को शिक्षक आवस्यक्ता सम्न्धी सुचना

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा

करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सुचना

कनकाइ माइ मेलाकेा बजार ठेक्काकाे सूचना

Pages