कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
खरुदेव चुडाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन 9852630111
उमानाथ ढकाल कार्यक्रम संयोजक योजना शाखा 9852679302
ब्रजेश कुमार यादव जनश्वास्थ्य अधिकृत
दिलकुमार अधिकारी खरिदार वडा सचिव वडा न. ७ 9816079133