कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

News and Notices

राजश्व संकलन केन्द्र बन्द रहने सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना

दुर्गापुर बजार तर्फको सम्पुर्ण ठेक्काको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी दोस्रो पकट प्रकासित सूचना

कक्षा ११ र १२ मा कक्षा थप तथा विषय थप सम्बन्धी सूचना

बिद्यालयको निकासा फाइल डाउनलोड गर्न लिंकमा क्लिक गर्नुहोला

http://khagendramishra.com.np/2019/06/29/%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%...

म्याद थप गरिएको सूचना ( मिति २०७६/२/१३ को प्रकासित हाट बजार ठेक्का को म्याद थप)

आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा प्रशिक्षकको आवस्यक्ता सम्बन्धी सूचना

सार्बजनिक विदा सम्बन्धमा

मिति २०७६/०३/१० मंगलवार यस कनकाई नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को  नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र पाँचौ नगरसभाको बस्ने भएकाले २०७६/०३/१० गते एक दिनको लागि यस कनकाई नगरपालिका र मातहतका वडा कार्यालयहरूमा सार्बाजनिक बिदा दिईएको जानकारी सम्पुर्ण सेवाग्राही तथा सम्बन्धीत सबैमा जानकारी गराईन्छ।

कनकाई नगरपालिकाको घर तथा जग्गा बहाल र व्यवसायको तथ्याङ्क संकलन सम्बन्धी जरुरी सुचना

राष्ट्रपति रनिङशिलको खेलाडी छनोट सम्बन्धी सूचना

विद्यालय विकास प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना( सुरुङगा बजार ठेक्का, घैलाडुब्बा बजार ठेक्का, दुर्गापुर बजार ठेक्का र विज्ञापन कर समेत)

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिक योजनामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना

कनकाई नगरपालिकाको तला थप भवन निर्माण सम्बन्धी सार्बजनिक खरिदको( ठेक्का) सूचना

विद्यालय विकास प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

Pages