कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

News and Notices

धनुषकोटी मार्ग कालेपत्रे गर्ने सम्बन्धी सूचना

निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा वडा कार्यालयहरु सवै

नयाँ विद्यालय स्थापना, तह थप र कक्षा थप बारे शिक्षा शाखाको सूचना

कनकाई नगरपालिकाको सार्वजानिक विदा सम्बन्धी सूचना

मेला बजार ठेक्का लगाउने सम्बन्धी बढाबढको सुचना

कनकाई नगरपालिकाको कार्यलयमा मेलमिलाप कर्ता सुचिकृत हुन निवेदन दिने समबन्धी सूचना

मेला बजार ठेक्का लगाउने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना

सामजिक परिक्षणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

मेला बजार ठेक्का लगाउने सम्बन्धी सूचना

प्रा.वि. करार शिक्षक पदपुर्ति समबन्धी विज्ञापन ( भगवति आ.वि.)

कनकाइ, विर्तामोड र अर्जुनधार नगरपालिकाहरुवाट उत्पादन हुने जैविक फोहोरहरुवाट संयुक्त रुपमा (बायोग्यास) सञ्चालन गर्नका लागि योग्य आवेदक (लगानीकर्ता) को प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

संम्शोधित आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना

Supply And Delivery of Hydraulic Excavator बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना

सहभागी सम्बन्धमा ,वडा कार्यलयहरु सवै

Pages