कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

News and Notices

सार्बाजनिक विदा सम्बन्धी सुचना

सिभिल इन्जिनियर र कृषि विकास अधिकृतको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सुचना

बोलपत्र सम्बन्धी आशय तथा स्वीकृतिको सूचना

कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

प्रस्ताव पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

माई मेला बजार ठेक्का सम्बन्धी सुचना

घरभाडा लिने सम्बन्धी सुचना

सीभिल इन्जिनियर र कृषि विकास अधिकृतको अन्तरवार्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

अनुमति सम्बन्धमा (सरस्वति मा.वि.)

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सुचना

घरनक्साको लागि युजरनेम र पासवर्ड लिने सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यक्ताको लागि दरखास्त फाराम

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सुचना

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridge Contract Identification No: Kanakai/NCB/01/2076/77

घरनक्सा तालिम सम्बन्धी सुचना

Pages