कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

News and Notices

कनकाई नगरपालिका द्वारा जारी प्रेस विज्ञाप्ति

कनकाई नगरपालिकाको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामाग्रीको दररेट माग सम्बन्धी सूचना

नदिजन्य पदार्थ संकलन र विक्री तथा उक्त क्षेत्रमा लगाईने सडक सुधार शुल्क सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको संसोधित दोस्रो पटक प्रकासित सूचना

पदाधिकारीहरुका लागि बेसिक कम्युटर तालिम नोट

नदिजन्य पदार्थ संकलन र विक्री तथा उक्त क्षेत्रमा लगाईने सडक सुधार शुल्क सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको संसोधित सूचना

बिद्यालयहरुको लेखापरिक्षण सम्बन्धी सूचना

कनकाइ नगरपालिकाको लागि औषधी तथा औषधिजन्य समाग्री खरिद सम्बन्धी सूचना

नदिजन्य पदार्थ संकलन र विक्री तथा उक्त क्षेत्रमा लगाईने सडक सुधार शुल्क सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

कनकाई नगरपालिकाम सहायता कक्ष संचालन सम्बन्धी सूचना

जानकारी सम्बन्धमा सबै वडा कार्यलयहरु

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण अध्यवधिक गर्ने सम्बन्धमा (सम्पुर्ण वडा कार्यालयहरु)

कनकाई नगरपालिका वडान. १ को अत्यन्त जरुरी सुचना

कनकाई नगरपालिकाको पाचौ नगरसभावाट पारित बजेट निति तथा कार्यक्रम २०७६

कनकाई नगरपालिकाको सूचना, विज्ञापन तथा शुभकामना प्रकासन सम्बन्धी सूचना

राजश्व संकलन केन्द्र बन्द रहने सम्बन्धी सूचना

Pages