कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

News and Notices

कम्युटर सर्भर , प्रिन्टर तथा आवस्यक तारजालिको लागि सिलबन्दि बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा

सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना

घर नक्सा पास गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरुी सूचना

सार्बजानिक विदा सम्बन्धी सूचना

सिंहदेवी आधारभुत विद्यालयको शिक्षक आवस्यक्ता सम्बन्धी सूचना

कनकाई नगरपालिकाको आ.व. २०७४/०७५ को वित्तीय प्रगति सारा‌ंश

दरभाउ पत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना

कनकाई नगरपालिकाको सार्वजानिक विदा सम्बन्धि सूचना

सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धि सुचना

बोलपत्र स्विकृतीको सूचना

आदर्श बिद्या मन्दिर घैलाडुब्बाको शिक्षक आवस्यक्ता सम्बन्धि सुचना

कनकाई माध्यमिक विद्यालयको छात्रावास सुविधा सम्बन्धि सुचना

आवेदन संकलन सम्बन्धमा वडा कार्यालयहरु सबै

कनकाई नगरपालिकाको विद्यालयहरुमा भएको निकासा सम्बन्धि सुचना

Pages