कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार

आमन्त्रण गरिएको सम्बन्धमा

शैक्षिक तथा भौतिक कार्याक्रममा सहभागिता सम्बन्धी सूचना

उपस्थिति हुने सम्बन्धमा नगरसभा सदस्यहरु सवै

धनुषकोटी मार्ग कालेपत्रे गर्ने सम्बन्धी सूचना

निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा वडा कार्यालयहरु सवै

नयाँ विद्यालय स्थापना, तह थप र कक्षा थप बारे शिक्षा शाखाको सूचना

कनकाई नगरपालिकाको सार्वजानिक विदा सम्बन्धी सूचना

मेला बजार ठेक्का लगाउने सम्बन्धी बढाबढको सुचना

कनकाई नगरपालिकाको कार्यलयमा मेलमिलाप कर्ता सुचिकृत हुन निवेदन दिने समबन्धी सूचना

मेला बजार ठेक्का लगाउने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना

सामजिक परिक्षणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

मेला बजार ठेक्का लगाउने सम्बन्धी सूचना

प्रा.वि. करार शिक्षक पदपुर्ति समबन्धी विज्ञापन ( भगवति आ.वि.)

कनकाइ, विर्तामोड र अर्जुनधार नगरपालिकाहरुवाट उत्पादन हुने जैविक फोहोरहरुवाट संयुक्त रुपमा (बायोग्यास) सञ्चालन गर्नका लागि योग्य आवेदक (लगानीकर्ता) को प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

संम्शोधित आशयको सूचना

Pages