कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार

कनकाइ नगरपालिकाको जानकारी समबन्धि सुचना

कनकाइ नगरपालिकाको प्रेश विज्ञाप्ति

कनकाई नगरपलिकाको निशुल्क स्वाश्थ्य विमा सम्बन्धि प्रेश नोट

जानकारी तथा प्रचार प्रसार साथै आवस्यक सहयोग गरिदिने बारे वडा कार्यालय वडा १ देखि ९ सम्म

कनकाई नगरपालिकाले घर बहालमा लिने सम्बन्धि सुचना

कनकाई माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक नियुक्तिको परिक्षा सम्बन्धी सूचना

अनमिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

कनकाईको सेरोफेरो नामक रेडियो कार्याक्रम

रेडियो कार्यक्रम सुन्न यहा थिच्नुहोला

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा

,

करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धि सुचना

कनकाइ माइ मेलाकेा बजार ठेक्काकाे सूचना

नया स्थानीय तह कायर्न्वयन गरीएकाे जानकारी सम्बन्धमा

६७ प्रजातन्त्र दिवसकेा दिवस मनाउने सम्बन्धमा

अा. व. २०७२।७३ काे प्रगती बीवरण

वडा भेला सम्बन्धी सुचना

Pages