कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार

कनकाई नगरपालिकाको सार्वजानिक विदा सम्बन्धि सूचना

सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धि सुचना

बोलपत्र स्विकृतीको सूचना

कनकाई नगरपलिकाको शिलबन्धि बोलपत्र ठेक्का सम्बन्धि सुचना

माध्यमिक तह कक्षा ११ को अनुमति र विषय थप सम्बन्धि सुचना

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

आदर्श बिद्या मन्दिर घैलाडुब्बाको शिक्षक आवस्यक्ता सम्बन्धि सुचना

कनकाई माध्यमिक विद्यालयको छात्रावास सुविधा सम्बन्धि सुचना

आवेदन संकलन सम्बन्धमा वडा कार्यालयहरु सबै

कनकाई नगरपालिकाको विद्यालयहरुमा भएको निकासा सम्बन्धि सुचना

कनकाई नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको सुचना

प्रकाशित नदिजन्य पदार्थ संकलनको प्रारम्भिक वातावारणीय परिक्षण (IEE) कार्य गर्ने बारे सार्वाजानिक सूचना

कनकाइ नगरपालिकाको जानकारी समबन्धि सुचना

कनकाइ नगरपालिकाको प्रेश विज्ञाप्ति

कनकाई नगरपलिकाको निशुल्क स्वाश्थ्य विमा सम्बन्धि प्रेश नोट

Pages