कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

आदर्श बिद्या मन्दिर घैलाडुब्बाको शिक्षक आवस्यक्ता सम्बन्धि सुचना

कनकाई माध्यमिक विद्यालयको छात्रावास सुविधा सम्बन्धि सुचना

आवेदन संकलन सम्बन्धमा वडा कार्यालयहरु सबै

कनकाई नगरपालिकाको विद्यालयहरुमा भएको निकासा सम्बन्धि सुचना

कनकाई नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको सुचना

प्रकाशित नदिजन्य पदार्थ संकलनको प्रारम्भिक वातावारणीय परिक्षण (IEE) कार्य गर्ने बारे सार्वाजानिक सूचना

कनकाइ नगरपालिकाको जानकारी समबन्धि सुचना

कनकाइ नगरपालिकाको प्रेश विज्ञाप्ति

कनकाई नगरपलिकाको निशुल्क स्वाश्थ्य विमा सम्बन्धि प्रेश नोट

जानकारी तथा प्रचार प्रसार साथै आवस्यक सहयोग गरिदिने बारे वडा कार्यालय वडा १ देखि ९ सम्म

कनकाई नगरपालिकाले घर बहालमा लिने सम्बन्धि सुचना

कनकाई माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक नियुक्तिको परिक्षा सम्बन्धी सूचना

अनमिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

कनकाईको सेरोफेरो नामक रेडियो कार्याक्रम

रेडियो कार्यक्रम सुन्न यहा थिच्नुहोला

Pages