कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार

घरभाडा लिने सम्बन्धी सुचना

सीभिल इन्जिनियर र कृषि विकास अधिकृतको अन्तरवार्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

अनुमति सम्बन्धमा (सरस्वति मा.वि.)

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सुचना

घरनक्साको लागि युजरनेम र पासवर्ड लिने सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यक्ताको लागि दरखास्त फाराम

कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सुचना

Invitation for Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridge Contract Identification No: Kanakai/NCB/01/2076/77

घरनक्सा तालिम सम्बन्धी सुचना

कनकाई पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युमा प्रशिक्षक आवश्यक्ता सम्बन्धी सुचना

सिहदेवी आधारभुत विद्यालयमा शिक्षक आवसश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

परिक्षा फल प्रकासन सम्बन्धी सूचना

एम.आई एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदका लागि सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सुचना

भौतिक संरचना हटाई सहयोग गरिदिने सम्बन्धमा

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचाना

Pages