कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार

स्काभेटर लागि सिलबन्दि बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

संस्थागत विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना

कम्युटर सर्भर , प्रिन्टर तथा आवस्यक तारजालिको लागि सिलबन्दि बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा

सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना

घर नक्सा पास गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरुी सूचना

सार्बजानिक विदा सम्बन्धी सूचना

सिंहदेवी आधारभुत विद्यालयको शिक्षक आवस्यक्ता सम्बन्धी सूचना

कनकाई नगरपालिकाको आ.व. २०७४/०७५ को वित्तीय प्रगति सारा‌ंश

दरभाउ पत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना

कनकाई नगरपालिकाको सार्वजानिक विदा सम्बन्धि सूचना

सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धि सुचना

बोलपत्र स्विकृतीको सूचना

कनकाई नगरपलिकाको शिलबन्धि बोलपत्र ठेक्का सम्बन्धि सुचना

माध्यमिक तह कक्षा ११ को अनुमति र विषय थप सम्बन्धि सुचना

Pages