कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

कनकाई नगरपालिकाको वेवसाट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
57% (12 votes)
ठिकै
10% (2 votes)
अझै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ।
33% (7 votes)
Total votes: 21