कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

कनकाई नगरपालिकाको वेवसाट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
54% (14 votes)
ठिकै
12% (3 votes)
अझै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ।
35% (9 votes)
Total votes: 26