कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

कनकाई नगरपालिकाको वेवसाट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
39% (30 votes)
ठिकै
19% (15 votes)
अझै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ।
42% (32 votes)
Total votes: 77