कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

कनकाई नगरपालिकाको वेवसाट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
43% (17 votes)
ठिकै
23% (9 votes)
अझै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ।
35% (14 votes)
Total votes: 40