कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

कनकाई नगरपालिकाको वेवसाट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
43% (29 votes)
ठिकै
19% (13 votes)
अझै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ।
37% (25 votes)
Total votes: 67