कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

कनकाई नगरपालिकाको वेवसाट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
44% (16 votes)
ठिकै
22% (8 votes)
अझै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ।
33% (12 votes)
Total votes: 36