कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

कनकाई नगरपालिकाको वेवसाट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
45% (27 votes)
ठिकै
18% (11 votes)
अझै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ।
37% (22 votes)
Total votes: 60