कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

कनकाई नगरपालिकाको वेवसाट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
48% (15 votes)
ठिकै
19% (6 votes)
अझै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ।
32% (10 votes)
Total votes: 31