कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

कनकाई नगरपालिकाको वेवसाट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
47% (21 votes)
ठिकै
20% (9 votes)
अझै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ।
33% (15 votes)
Total votes: 45