कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना

फाईल हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

कनकाई नगरपालिकाको शोक विदा सम्बन्धी सूचना

पुरस्कार वितरण सम्बन्धी सूचना

विद्यालयहरुको कार्य सम्पादन मुल्याङकन फाराम

प्रधानमन्त्री रोजगारकार्यक्रमको न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने वारेको सूचना

निशुल्क तालिम सम्बन्धी सूचना

भगवति आधारबुत विद्यालय कनकाइ ५ मा कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना

आमन्त्रण गरिएको सम्बन्धमा

शैक्षिक तथा भौतिक कार्याक्रममा सहभागिता सम्बन्धी सूचना

उपस्थिति हुने सम्बन्धमा नगरसभा सदस्यहरु सवै

धनुषकोटी मार्ग कालेपत्रे गर्ने सम्बन्धी सूचना

निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा वडा कार्यालयहरु सवै

नयाँ विद्यालय स्थापना, तह थप र कक्षा थप बारे शिक्षा शाखाको सूचना

कनकाई नगरपालिकाको सार्वजानिक विदा सम्बन्धी सूचना

Pages