कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना

Supply And Delivery of Hydraulic Excavator बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना

सहभागी सम्बन्धमा ,वडा कार्यलयहरु सवै

अनुशिक्षण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा वडा कार्यालयहरु सवेै

कनकाइ, विर्तामोड र अर्जुनधार नगरपालिकाहरुवाट उत्पादन हुने जैविक फोहोरहरुवाट संयुक्त रुपमा (बायोग्यास) सञ्चालन गर्नका लागि योग्य आवेदक (लगानीकर्ता) छनोट गर्ने सम्बन्धि सूचना

विजुलीको पोल तथा ह्युमपाइप आपूर्ति सम्बन्धी सूचना

ACSR CONDUCTOR उपलब्ध गराउने सम्वन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

2075 को लागि निर्माण सामग्री आपुर्ति गर्ने फम तथा कम्पनी सम्बन्धी जानकारी

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 2075 सम्वन्धी सार्वजानिक सूचना

दरभाउ पत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना

निर्माण सामाग्री आपूर्तीको लागि सूचीदर्ता गर्ने सम्वन्धी सूचना

Construction of Box Culvert at Bhurunga River

बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना

नदिजन्य पदार्थ संकलन क्षेत्रमा लगाईने सडक सुधार शुल्क सम्बन्धी ठेक्का आह्वानको सूचना

विरिङ खोलाको ढुङगा गिटी वालुवा संकलन तथा विक्रि सम्बन्धी ठेक्का आह्वानको सूचना

Pages