कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

कनकाई नगरपालिकाको कोरना रोकथाम तथा राहत कोषमा जम्मा भएको रकम र दाताको विवरण तथा वितरण भरपाई

डाटा लोड हुन समय लाग्ने भएकाले केही समय होल्ड गर्नुहोला

 

राहत संकलन विवरण