प्रजातन्त्र दिवश मनाउने सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा मिति 2074/11/07 गते प्रजातन्त्र दिवश मनाउने तथा कनकाई नगरपालिकालाई झापा जिल्लाकै पहिलो खुल्ला दिशामुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेकोले निम्न मिति समय र स्थानमा हुने कार्याक्रममा यहाँहरुको गरिमामय उपस्थितिको लागि अनुरोध छ।

 निम्न

कनकाई मा.वि. को शिक्षक आवस्यक्ता सम्न्धी सुचना

Pages