कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

कनकाई नगरपालिकाको व्यकहोलोडर संचालन सम्बन्धि कार्यविधि