कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

कोटीहोम धार्मिक क्षेत्र

Latitude: 
26.6562439
Longitude: 
87.8866484