Error message

  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2752 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2772 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in Database::openConnection() (line 1744 of /var/www/html/includes/database/database.inc).

कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

मेला बजार ठेक्का लगाउने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना

Supporting Documents: