सूचना तथा समाचार

कनकाई नरपालिकाको ठेगाना सम्बन्धि सुचना

प्रजातन्त्र दिवश मनाउने सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा मिति 2074/11/07 गते प्रजातन्त्र दिवश मनाउने तथा कनकाई नगरपालिकालाई झापा जिल्लाकै पहिलो खुल्ला दिशामुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेकोले निम्न मिति समय र स्थानमा हुने कार्याक्रममा यहाँहरुको गरिमामय उपस्थितिको लागि अनुरोध छ।

 निम्न

प्रकाशित नदिजन्य पदार्थ संकलनको प्रारम्भिक वातावारणीय परिक्षण (IEE) कार्य गर्ने बारे सार्वाजानिक सूचना

कनकाइ नगरपालिकाको जानकारी समबन्धि सुचना

कनकाइ नगरपालिकाको प्रेश विज्ञाप्ति

Pages