सूचना तथा समाचार

कनकाई नगरपलिकाको निशुल्क स्वाश्थ्य विमा सम्बन्धि प्रेश नोट

जानकारी तथा प्रचार प्रसार साथै आवस्यक सहयोग गरिदिने बारे वडा कार्यालय वडा १ देखि ९ सम्म

कनकाई नगरपालिकाले घर बहालमा लिने सम्बन्धि सुचना

कनकाई माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक नियुक्तिको परिक्षा सम्बन्धी सूचना

अनमिको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Pages