FAQs Complain Problems

कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

 

सूचना तथा समाचार

कक्षा ५ र कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

यस कनकाई नगरपालिका द्वारा शैक्षिक वर्ष २०७६ मा संचालन भएका नगर स्तरिय परिक्षाको नतिजा हेर्नको निमित यो लिङ्क तयार गरिएको हो। यसमा आफ्नो सिम्मल नम्बर राखेर रिजल्ट हेर्न सकिने छ। सिम्बल नम्बर को उदहरणको लागि २०७६३१००१ यहा २०७६ ले शैक्षिक वर्ष, ३१ ले नगरपालिका वाट विद्यालयलाई उपलब्ध गराईएको विद्यालय

हाल सम्म राहत प्राप्त गर्नेको विवरण

उपयुक्त विवरणमा कसैको छुट हुन गएमा थप गरी पछि पुन प्रकाशन गरिनै ।

Pages