FAQs Complain Problems

कनकाई नगरपालिकावाट प्रबाह हुने सेवा कस्तो लाग्यो?

राम्रो
73% (390 votes)
ठिकै
6% (32 votes)
अझै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ।
21% (112 votes)
Total votes: 534