FAQs Complain Problems

कनकाई नगरपालिकामा कार्यलय सहयोगी सेवा करारमा छनौट गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९

राजपत्र भाग: 
2
राजपत्रको संख्या: 
24
राजपत्र खण्ड: 
4
क्र.स.: 
83
निर्णय मिति: 
2079/08/23