FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
सम्बन्धित वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यलयहरु
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्रमा निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

आवश्यक कागजातहरु