FAQs Complain Problems

कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

 

(सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली,२०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण: स्वत प्रकासन