FAQs Complain Problems

सूर्तिजन्य पदार्थ (बिक्रि, वितरण र सेवन गर्न नियन्त्रण र निषेध गर्ने) ऐन २०८०

राजपत्र भाग: 
1
राजपत्रको संख्या: 
1
राजपत्र खण्ड: 
5
फाईल अपलोड गर्ने: 
क्र.स.: 
90
निर्णय मिति: 
2080/03/10