FAQs Complain Problems

कनकाई नगरपालिकामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुको तह बृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०

राजपत्र भाग: 
2
राजपत्रको संख्या: 
4
राजपत्र खण्ड: 
5
क्र.स.: 
89
निर्णय मिति: 
2080/02/24